top of page

מחירון קידום בגוגל

* ניתן להזמין מחקר לצורך בדיקת כדאיות של פרסום באמצעות Google Ads. עלות המחקר מתחילה ב-200 ש"ח ומשתנה מעסק לעסק בהתאם לסדר גודל המחקר הנדרש.

Working from Home

מסלול לעסק קטן

עד 4,000 ש"ח תקציב חודשי

המסלול כולל:

 • יצירת חשבון Google Ads

 • מודעות למנוע החיפוש

 • מעקב המרות

 • מחקר מילות מפתח

 • כתיבת חומר פרסומי למודעות

 • תוספי מודעות

 • אופטימיזציה

 • התאמה לנייד, טאבלט ומחשבים

מחיר:

1099 ש"ח 

לחודש

יצירת קמפיין חינם למתחייבים ל3 חודשים מראש.

עלות חד פעמית רגילה ליצירת קמפיין: 350 ש"ח

Office

מסלול זהב

4,000-7,000 ש"ח תקציב חודשי

המסלול כולל:

 • יצירת חשבון Google Ads

 • מודעות למנוע החיפוש, רימרקטינג, מודעות תמונות/סרטונים

 • מעקב המרות

 • מחקר מילות מפתח

 • כתיבת חומר פרסומי למודעות

 • תוספי מודעות

 • אופטימיזציה

 • התאמה לנייד, טאבלט ומחשבים

מחיר:

1399 ש"ח 

לחודש

יצירת קמפיין חינם למתחייבים ל3 חודשים מראש.

עלות חד פעמית רגילה ליצירת קמפיין: 350 ש"ח

Modern Office

מסלול פרימיום

מעל 7,000 ש"ח תקציב חודשי

המסלול כולל:

 • יצירת חשבון Google Ads

 • מודעות למנוע החיפוש, רימרקטינג, מודעות תמונות/סרטונים/קניות

 • מעקב המרות

 • מחקר מילות מפתח

 • כתיבת חומר פרסומי למודעות

 • תוספי מודעות

 • אופטימיזציה

 • התאמה לנייד, טאבלט ומחשבים

מחיר:

1599 ש"ח 

לחודש

יצירת קמפיין חינם למתחייבים ל3 חודשים מראש.

עלות חד פעמית רגילה ליצירת קמפיין: 350 ש"ח

"זה לא עניין של מחיר, זה עניין של החזר השקעה."

bottom of page